Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY

Małgorzata Kużdowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Stanisław Szwedek

SKARBNIK

Katarzyna Kłos

SEKRETARZ

Anna Jabłońska

KOMISJA REWIZYJNA

Marzena Janiak
Dagmara Pieprzyk
Zbigniew Janik