Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

12 lutego 2019 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

DBI to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet”, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.

 

Więcej możecie o tym poczytać na gazetkach w budynku LO i w budynku C przy ul. Wolności.

 

Warto przeczytać – „E-uzależnienia”

16 grudnia 2018 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

„Nowoczesne technologie komunikacyjne trwale i w nieodwracalny sposób zmieniły obraz współczesnej rzeczywistości. Wielu zwłaszcza młodych ludzi, nie wyobraża sobie życia bez stałego bycia online, używania telefonu komórkowego czy przynależności do portalu społecznościowego. Dlatego e-uzależnienie jest nasilającym się problemem, dotykającym coraz młodszych użytkowników nowoczesnych technologii. Potwierdzają to wyniki badań opinii społecznej oraz opracowań naukowych, które wskazują jednocześnie na szkodliwość nadużywania mediów elektronicznych.”

(źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przeciwdzialaniu-e-uzaleznieniu-dzieci-i-mlodziezy.html)

W bibliotekach przy ulicy Wolności i św. Ducha są dostępne egzemplarze książki autorstwa dr Magdaleny Rowickiej pt. „E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia„.

„Publikacja zawiera przegląd dostępnej wiedzy związanej  z tzw. uzależnieniami od nowych technologii m.in. od Internetu, gier komputerowych i internetowych oraz telefonów komórkowych. Autorka dokonuje szerokiego przeglądu koncepcji poszczególnych zaburzeń a także prezentuje, uznane za skuteczne, strategie w odniesieniu zarówno do profilaktyki jak i terapii.”

(źródło: http://www.narkomania.gov.pl/portal?id=8190909)

Biblioteki Książki są bezpłatne, zostały dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz środków własnych Fundacji Praesterno.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych tematem do wizyty w bibliotekach.

 

Magdalena Klimowicz-Maciejko

wykonanie: fklar.pl – strony internetowe