Książka moim przyjacielem

6 listopada 2017 | Autor tekstu: Alina Rysicka, Iwona Walczak

W ostatnim czasie zachęcałyśmy Was do aktywnego udziału w życiu biblioteki szkolnej. Chciałyśmy zobaczyć bibliotekę Waszymi oczami. Wpłynęło bardzo dużo ciekawych zdjęć i prezentacji. Wszystkie zasługują na wyróżnienie, ponieważ widać w nich Wasze zaangażowanie. Bardzo Wam dziękujemy. Kilka najciekawszych ujęć.

Alina Rysicka, Iwona Walczak

Czytaj dalej »

„Książka moim przyjacielem” – projekt

4 października 2017 | Autor tekstu: Alina Rysicka

„Książka moim przyjacielem”

 – szkolny projekt  czytelniczy dla młodzieży Zespołu Szkół   im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

W dzisiejszej dobie wszechobecnej telewizji i komputeryzacji książka stała się dla młodzieży  mało atrakcyjna, odsuwana na dalszy plan. Mimo to jest nadal cennym środkiem przekazywania wiedzy, rozwijania intelektu oraz wspaniałym źródłem rozrywki. Stały kontakt z nią  i biblioteką zapewnia młodzieży  rozwój zainteresowań czytelniczych, a także umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Podstawowym założeniem projektu „Książka moim przyjacielem” jest wzbudzenie  u  młodzieży chęci systematycznego kontaktu z książką oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

Główne cele :

Czytaj dalej »

Miesiąc bibliotek

2 października 2017 | Autor tekstu: Alina Rysicka

PAŹDZIERNIK  MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH
W ZESPOLE SZKÓ
Ł IM. EMILII SCZANIECKIEJ W PNIEWACH

Biblioteki zapraszają do wypożyczania  nowości czytelniczych,

 udziału w konkursach i projekcie.

Zaproszenie do udziału w olimpiadzie

25 września 2017 | Autor tekstu: Alina Rysicka, Iwona Walczak

OLIMPIADA   BIBLIOLOGICZNA  I   INFORMATOLOGICZNA

Zapraszamy do zapoznania się z tematami ogłoszonymi dla 1. etapu przez Komitet Główny Olimpiady Bibliologicznej. Spośród 3 tematów uczeń wybiera jeden, a następnie przygotowuje esej na jego temat   i przedstawia Komisji Szkolnej.

TEMATY WYPRACOWAŃ NA I ETAP V EDYCJI 2017/2018

  1. Społeczeństwo idealne? Rozważania „za” i „przeciw” insprowane książką Aldous’a Huxley’a „Nowy wspaniały świat”
    2.  Wizje bibliotek w literaturze pięknej – moje odkrycia
    3. Informatologia jako dyscyplina naukowa czasów współczesnych

Na eseje czekamy do 15 listopada 2017 r. – należy je przynieść do biblioteki szkolnej.

 Alina Rysicka

Iwona Walczak

wykonanie: fklar.pl – strony internetowe