Trzecie miejsce dla Pani Aliny Rysickiej -nauczycielki Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

6 grudnia 2019 | Autor tekstu: Izabela Ratajczak

5 grudnia 2019 roku w Sali Concordia Design w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą: „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”, którego tegoroczna trzecia edycja odbyła się pod hasłem: Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i publicystycznych regionalnych twórców” . Trzecie miejsce w tym konkursie zdobyła  nauczycielka naszej szkoły  Pani Alina Rysicka za scenariusz cyklu lekcji prowadzonych metodą projektu pod tytułem:Regionalni publicyści i artyści ziemi pniewskiej – cykl lekcji metodą projektu”. Nagrody wręczała Pani Marzena Wodzińska   członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  W swoim wystąpieniu podkreślała wielokrotnie, że konkurs ten ma bardzo dużą rangę ze względu na  pogłębianie zainteresowań małą ojczyzną, tą wokół nas, wzbogacanie warsztatu dydaktycznego nauczycieli, poszukiwanie coraz atrakcyjniejszych sposobów nauczania, a także pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą i tradycją.

Izabela Ratajczak

Czytaj dalej »

Podsumowanie projektu „Świat się zmienia –  a my z nim”

30 listopada 2019 | Autor tekstu: Alina Rysicka, Magdalena Klimowicz - Maciejko

27 listopada 2019 r. uczestniczyliśmy w podsumowaniu projektu „Świat się zmienia – a my z nim”, do którego nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym inaugurując go Marszem dla Pokoju 20 września 2019r., a kończąc Tygodniem Edukacji Globalnej (18 – 23 listopad 2019r). Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw zagranicznych RP. W podsumowaniu wzięło  udział pięć szkół, które z Wielkopolski  realizowały go (w tym nasza szkoła). Każdy zaprezentował podjęte przez uczniów i nauczycieli działania, a także wypracowaliśmy wnioski do dalszej pracy.  Główny cel pomysłodawców, czyli popularyzacja Edukacji Globalnej i promowanie postaw prospołecznych został osiągnięty, z czego bardzo się cieszymy.

 Alina Rysicka
Magdalena Klimowicz- Maciejko

Żywa Biblioteka w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

20 listopada 2019 | Autor tekstu: Alina Rysicka, Magdalena Klimowicz - Maciejko

19 listopada 2019 roku w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach można było wypożyczyć  „żywe książki”.  Przyjechało do nas  aż dziewięć żywych książek, z którymi uczniowie  mieli okazję  się spotkać, wypożyczyć na określony czas (15 minut), zadać  pytania, porozmawiać  na określony temat m.in.: Co to znaczy Kongo?; Moje życie niepełnosprawne; Bycie Kurdem w Turcji; Dążę do tego co najlepsze… . Mogli wykorzystać swoje umiejętności lingwistyczne, ponieważ książki mówiły po angielsku, niemiecku, rosyjsku i w innych językach.  Młodzież mogła wybrać sobie trzy książki, musiała wypełnić kartę wypożyczenia, a przed opuszczeniem Żywej biblioteki ją zwrócić. Spotkanie z Żywą Biblioteką przebiegało w atmosferze tolerancji, uprzejmości i wzajemnego szacunku.  Młodzi ludzie wzięli też udział w warsztatach dotyczących dyskryminacji. To spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu „Świat się zmienia, a my z nim!” i tygodnia edukacji globalnej (18-24 listopada 2019 r.) podczas, którego realizujemy w szkole warsztaty na godzinach wychowawczych „Dyskryminacja a prawa człowieka -pobudka to ostatni dzwonek dla klimatu”.

Alina Rysicka
Magdalena Klimowicz-Maciejko

Edukacja Globalna w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

6 listopada 2019 | Autor tekstu: Alina Rysicka, Magdalena Klimowicz - Maciejko

W ramach realizowanego przez Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej projektu edukacyjnego „Świat się zmienia – a my z nim!” młodzież naszej szkoły podjęła wraz z koordynatorami p. Magdaleną Klimowicz-Maciejko i p. Aliną Rysicką kilka działań mających na celu popularyzację zagadnień Edukacji Globalnej ze szczególnym naciskiem na prawa człowieka i rozwiązywanie konfliktów drogą pokojową. W ramach projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” grupa młodzieży wraz z koordynatorkami uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym sposobów realizacji najważniejszych  jego punktów ( 17 wrzesień 2019r.). Pierwszym przejawem troski o naszą planetę był „Marsz dla Pokoju”  zorganizowany 20 września 2019r.  Młodzież naszej szkoły zamanifestowała tym wydarzeniem potrzebę wzajemnego zrozumienia i zgody na świecie. Kolejnym  podjętym działaniem były dwugodzinne warsztaty: „Ja w świecie, ja o świecie”, które przybliżyły młodzieży tematykę pokoju, praw człowieka, migracji i różnokulturowości. Dały one uczniom nową wiedzę, pomogły sformułować pytania o rzeczywistość i nasz wpływ na nią.  Projekt zakończy się Tygodniem Edukacji Globalnej (19 – 23 listopada 2019 r.) podczas,  którego w naszej szkole zostaną przeprowadzone  zajęcia połączone z Żywą Biblioteką.

Alina Rysicka
Magdalena Klimowicz – Maciejko

Marsz dla Pokoju

20 września 2019 | Autor tekstu: Alina Rysicka

Dzisiaj Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach włączył się  w akcję obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju, który przypada 21 września poprzez Marsz dla Pokoju, aby pokazać wspólne dążenie do celu jakim jest pokojowa koegzystencja na świecie.

Jest to  jedno  z wielu działań, w jakie włączyła się nasza szkoła realizując projekt: „Świat się zmienia  – a my z nim!”, którego  celem  jest popularyzacja zagadnień Edukacji Globalnej. Projekt opracowało Stowarzyszenie „Jeden Świat”,  a jest on współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Z ramienia szkoły koordynatorami projektu są: p. Magdalena Klimowicz-Maciejko  i p. Alina Rysicka.

                                                                                                              Alina Rysicka

Czytaj dalej »