Zamówienia publiczne

23.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na „sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych” dla Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach- 2023 rok pod linkiem: Profil Nabywcy – Gmina Pniewy (platformazakupowa.pl)

29.11.2021 Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach -2022 rok dostępne pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

14.12.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 762284-N-2020 na „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach -Mięso i przetwory
2021 rok.”
Zawiadomienie z dnia 14.12.2020

11.12.2020 Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert na „SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ W PNIEWACH -MIĘSO I PRZETWORY 2021 ROK
Dot. ogłoszenia nr 762284-N-2020.r. z dnia 04.12.2020
Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2020

09.12.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia 615320-N-2020 na „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach -2021 rok.”
Zawiadomienie z dnia 09.12.2020

04.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu
Dyrektor Zespołu Szkół w Pniewach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art.10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do wartości zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: Przedmiot zamówienia: „SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ W PNIEWACH -MIĘSO I PRZETWORY 2021 ROK
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.12.2020

03.12.2020 Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert na „SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ W PNIEWACH -2021 ROK. Dot. ogłoszenia nr 615320-N-2020.r. z dnia 25.11.2020
Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.12.2020

04.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu
Dyrektor Zespołu Szkół w Pniewach ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art.10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do wartości zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: Przedmiot zamówienia: „SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SCZANIECKIEJ W PNIEWACH 2021 ROK
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.11.2020

Opublikował(a): Hanna Banaszak-Gomuła

Ostatnia zmiana: