Szkoła branżowa I stopnia: klasy wielozawodowa

Szkoła przygotowuje ucznia do egzaminu zawodowego w wybranym przez niego zawodzie. Praktyki
zawodowe uczeń realizuje w wybranym zakładzie pracy.
Istnieje możliwość wyboru klasy integracyjnej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

wykonanie: fklar.pl – strony internetowe