Grono Pedagogiczne

Rok  Szkolny 2018/19

mgr Elżbieta Bosy  – matematyka

mgr Anna Chylak- Chojnacka  – geografia, ekologia krajobrazu

mgr Damian  Ciesielski – pracownia ekonomiczna, planowanie i sprawozdawczość, działalność gospodarcza, elementy prawa, transport w logistyce, logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

mgr Jarosław Darski  – język angielski

mgr Wojciech Drozd – transport w logistyce, gospodarka magazynowa

mgr Lidia Dudek – podstawy przedsiębiorczości

mgr Anna Dukowicz – działalność gospodarcza, planowanie i sprawozdawczość

mgr Krystyna Dworczak  – język angielski

mgr Krystian Frąckowiak  ks. – religia

Mirosława Gałganek – zajęcia praktyczne

mgr Ewa Grzywna  – wychowanie fizyczne

mgr Bogumiła Hładki  – język angielski

mgr Krzysztof Hojan  –  matematyka, informatyka

mgr Tomasz Staśkiewicz ks. –  religia

mgr Anna Janelt  – język niemiecki

mgr Waldemar Janelt  – matematyka

mgr Magdalena Jaworek- Wesoła – wychowanie fizyczne

mgr Marian Kajzderski  – fizyka

mgr inż. Mariusz Kalemba   – wychowawca w bursie, wiedza o społeczeństwie

mgr Robert Kawa  – wychowanie fizyczne

mgr Sebastian Kaźmierczak  ks. – religia

mgr Magdalena Klimowicz- Maciejko  – język angielski

mgr Bożena Kolanoś – biologia

mgr Elżbieta Koźlecka  – pedagog, wspomaganie, rewalidacja

mgr inż. Małgorzata Krzowska- Figiel  – procesy technologiczne w gastronomii, bezpieczeństwo i higiena w gastronomii

mgr Iwona Krzyczkowska  – geografia, przyroda, rewalidacja, wspomaganie

mgr Karol Krzyczkowski  – język niemiecki

mgr inż. Marian Lisek  – dystrybucja, usługi transportowo-spedycyjne, planowanie produkcji i dystrybucji, obsługa jednostek zewnętrznych, logistyka zaopatrzenia i produkcji

mgr Elżbieta Lubik  – język angielski

mgr Karina Małyszko  –  język niemiecki

mgr Monika  Marciniak- Woźniak – biologia

mgr  Magdalena Matuszewska-Bryłka  – język polski, edukacja filmowa

mgr Anna Michalak  –  język polski, wiedza o kulturze, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. Agnieszka Misiewicz  – chemia

mgr Monika Oborska  – matematyka

mgr inż. Danuta Porwich  – działalność gospodarcza w gastronomii, procesy technologiczne w gastronomii, obsługa klienta w gastronomii, wyposażenie i bhp w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Ratajczak  – historia

mgr Alina Rysicka  – bibliotekarz

mgr Justyna Skałecka  – język polski, rewalidacja

mgr Małgorzata Skrzypczak- Przybysz  – historia, wiedza o kulturze

mgr Justyna Skrzypek  – matematyka, fizyka

mgr Wojciech Skrzypek  –  wychowawca w bursie, wiedza o społeczeństwie

mgr  Iwona Słomianowska-Mańka – wychowawca w bursie

mgr Elżbieta Smagur  –  język polski

mgr Katarzyna Szczepaniak  – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca w bursie

mgr Łukasz Szofer  – wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Szukała  – informatyka, tworzenie aplikacji mobilnych, fizyka

mgr inż. Monika Twardosz-Wolska  – rewalidacja, działalność gospodarcza w gastronomii, zajęcia praktyczne, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, procesy technologiczne w gastronomii, pracownia gastronomiczna

mgr Iwona Walczak  – bibliotekarz, podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Alina Wesołek  – dystrybucja, usługi transportowo spedycyjne, planowanie produkcji i dystrybucji, obsługa jednostek zewnętrznych, logistyka zaopatrzenia i produkcji

mgr Marzena Wieczorek  – matematyka

mgr Bogna  Witosławska –  język polski

mgr inż. Alicja Węglewska  – podstawy przedsiębiorczości

mgr Wiesława Woźniak  – działalność gospodarcza, pracownia ekonomiczna

mgr inż.  Julita Zuzek  – wychowawca w bursie, chemia, biologia

mgr Włodzimierz Zuzek   –  wiedza o społeczeństwie, historia

mgr inż. Danuta Zwolińska  – działalność gospodarcza w gastronomii, procesy technologiczne w gastronomii, obsługa klienta w gastronomii, wyposażenie i bhp w gastronomii, technologia gastronomiczna  z towaroznawstwem