Grono Pedagogiczne

Rok  Szkolny 2020/21

mgr Hanna Banaszak-Gomuła –  informatyka

mgr Agnieszka Bąk – język angielski

mgr Maciej Białkowski – historia, filozofia

mgr Elżbieta Bosy  – matematyka

mgr Przemysław Bosy – wychowanie fizyczne

mgr Anna Chylak- Chojnacka  – geografia

mgr Damian  Ciesielski – przedmioty logistyczne

mgr Bożena Czarnecka-Pilz – przedmioty mechatroniczne

mgr Jarosław Darski  – język angielski

mgr Katarzyna Dreger – fizyka

mgr Lidia Dudek – przedmioty mechatroniczne

mgr Krystyna Dworczak  – język angielski

ks. mgr Krystian Frąckowiak  – religia

mgr Ewa Golcz – język angielski

mgr Joanna Górniak – język niemiecki

mgr Ewa Grzywna  – wychowanie fizyczne

Weronika Hańczyk – wychowawca w bursie

mgr Bogumiła Hładki – język angielski

mgr Krzysztof Hojan  –  matematyka, informatyka

mgr Anna Hojnacka – język niemiecki

mgr Anna Janelt  – język niemiecki

mgr Waldemar Janelt  – matematyka

mgr Małgorzata Kacza-Zantkiewicz – przedmioty logistyczne

mgr Alicja Kaczmarek – matematyka, fizyka

mgr Barbara Kaczmarek – chemia

Beata Kalemba – przedmioty gastronomiczne

mgr inż. Mariusz Kalemba   – wychowawca w bursie, wiedza o społeczeństwie

mgr Robert Kawa  – wychowanie fizyczne

mgr Monika Kaźmierczak – pedagog

mgr Magdalena Klimowicz- Maciejko  – język angielski

mgr Elżbieta Koźlecka  – pedagog, wspomaganie, rewalidacja

mgr Małgorzata Korbela – przedmioty gastronomiczne

mgr inż. Małgorzata Krzowska- Figiel – przedmioty gastronomiczne

mgr Iwona Krzyczkowska  – geografia, przyroda, rewalidacja, wspomaganie

mgr Karol Krzyczkowski  – język niemiecki

mgr Róża Kwiatkowska – wychowanie fizyczne

mgr inż. Marian Lisek  – przedmioty logistyczne

mgr Marcin Liskowski – przedmioty mechatroniczne

mgr Elżbieta Lubik  – język angielski

mgr Monika  Marciniak – biologia

mgr Magdalena Matuszewska-Bryłka – język polski

mgr Anna Michalak  –  język polski, wiedza o kulturze, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Michałowska – przedmioty gastronomiczne

mgr Przemysław Nowak – przedmioty gastronomiczne

mgr Damian Nowakowski – przedmioty ekonomiczne, przedmioty mechatroniczne

mgr Monika Oborska  – matematyka

mgr Ewa Połajdowicz – biologia, geografia

mgr Andrzej Pupka – religia

mgr Marta Rafał  – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne

mgr Izabela Ratajczak – dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Rogalska – wychowawca w bursie

mgr Barbara Rożnowska-Kwita – wiedza o społeczeństwie

mgr Alina Rysicka  – bibliotekarz, historia

mgr Justyna Skałecka  – język polski, rewalidacja

mgr Małgorzata Skrzypczak-Przybysz  – historia, wiedza o kulturze

mgr Elżbieta Smagur  –  język polski

mgr Izabella Stasinska – język polski

mgr Katarzyna Szczepaniak  – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca w bursie

mgr Łukasz Szofer  – wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Szukała  – informatyka, tworzenie aplikacji mobilnych

mgr Natalia Szwak – przedmioty logistyczne

mgr Renata Śliwa – przedmioty ekonomiczne

ks. mgr Adrian Urbaniak – religia

mgr Iwona Walczak  – bibliotekarz, podstawy przedsiębiorczości

mgr inż. Alina Wesołek  – przedmioty logistyczne

mgr Marzena Wieczorek  – matematyka

mgr Bogna  Witosławska –  język polski

ks. mgr Robert Zając – religia

mgr Łukasz Zając – przedmioty logistyczne

mgr Katarzyna Zalewska – psycholog

mgr inż.  Julita Zuzek – wychowawca w bursie, chemia, biologia

mgr Włodzimierz Zuzek  –  wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Katarzyna Żelazowska  –  przedmioty gastronomiczne