Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Izabela Ratajczak

w zastępstwie dyrektora:
wicedyrektor mgr Waldemar Janelt

Wicedyrektorzy

mgr Elżbieta Bosy
mgr inż. Agnieszka Misiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Alina Wesołek

Kierownik bursy szkolnej

mgr inż. Mariusz Kalemba