Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr Izabela Ratajczak

Wicedyrektorzy

mgr Elżbieta Koźlecka
mgr Monika Oborska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Alina Wesołek

Kierownik bursy szkolnej

mgr inż. Mariusz Kalemba